Menu
Cafés en discotheken

Kleine Horeca gaat schade door rookverbod verhalen op Staat

De stichting Red de Kleine Horeca Ondernemer (KHO) heeft besloten om namens de duizenden cafés zonder personeel de schade door het rookverbod te verhalen op de Nederlandse Staat.

Om deze collectieve schadeclaim in te stellen, is een nieuwe stichting opgericht: de Stichting Horecaclaim.
Voorzitter Jaap Brandligt van de Stichting Horecaclaim: “Het is geweldig dat het rookverbod voor de kleine horeca verdwijnt en dat de nieuwe regering heeft besloten om alle boetes in te trekken. Dat is echter niet meer dan een doekje voor het bloeden. De schade die de cafés de afgelopen jaren hebben geleden door het beleid van het vorige kabinet, is erg groot. Daarom hebben wij onze advocaten opdracht gegeven om een schadeclaim tegen de Staat voor te bereiden.”

De Stichting Horecaclaim roept alle horecaondernemers zonder personeel op om zich via de website www.horecaclaim.nl aan te melden. De website is sinds 10 november open gesteld.

De schade zal in kaart worden gebracht door een gerenommeerd accountantskantoor. Een notaris zal er op toezien dat de uitkering van de schadevergoeding eerlijk verloopt. De claimprocedure tegen de Staat zal worden gevoerd door het hetzelfde advocatenkantoor dat optreedt voor de Stichting KHO, alsmede voor de cafés De Kachel uit Groningen en Victoria uit Breda.

Bron: Kleine Horeca gaat schade door rookverbod verhalen op Staat, Vandiepen.nl 10 november 2010