Menu
Trends

11% meer buitenlandse toeristen in Nederland in 2010

Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) bezochten in 2010 11 miljoen buitenlandse bezoekers ons land. Dat is een stijging van 11% vergeleken met het jaar daarvoor. Het aantal vakanties in eigen land daalde licht (-1%).

VRIJWEL ALLE LANDEN DRAGEN BIJ AAN GROEI
In 2010 hebben ruim 1 miljoen meer buitenlandse bezoekers ons land bezocht met een toeristisch of zakelijk doel. Vrijwel alle voor Nederland belangrijke herkomstlanden lieten groei zien. Jos Vranken, algemeen directeur NBTC: “Deze evenaring van het recordjaar 2007 is een gevolg van het herstel van de wereldeconomie. Daarnaast was er sprake van een stijging van het aantal vliegverbindingen en intensivering van de samenwerking met relevante luchtvaartmaatschappijen. Tevens hebben diverse gezamenlijke marketingcampagnes zoals de campagne rond de tentoonstellingen van Holland Art Cities, bijgedragen aan de groei van het inkomend toerisme.” Voor 2011 verwacht het NBTC een lichte groei van het inkomend toerisme.

BINNENLANDS TOERISME STABILISEERT
Het aantal binnenlandse vakanties bleef iets achter bij 2009. In totaal werden er ruim 17,7 miljoen vakanties in eigen land ondernomen, een daling van zo’n 250.000 vakanties (-1%). Deze daling kwam voor rekening van de zogenaamde vaste standplaatsen, zoals eigen stacaravans of eigen vakantiewoningen. Voor 2011 verwacht het NBTC een stabilisatie van het aantal binnenlandse vakanties.

VERDERE GROEI NIET VANZELFSPREKEND
Jos Vranken: “De cijfers zijn mooi maar het is essentieel te blijven werken aan behoud en versterking van de concurrentiepositie van Nederland. De concurrentie is groot en groei niet vanzelfsprekend. Het NBTC ontwikkelt ook in 2011 samen met de sector een reeks marketingcampagnes ter stimulering van bezoek en bestedingen in Nederland. Onderzoek heeft aangetoond dat dit ook oplevert: een investering van 1 miljoen euro in promotie leidt tot 40 miljoen euro aan directe toeristisch-recreatieve bestedingen in ons land. Dit levert werk en inkomen aan duizenden mensen. Overheid en sector moeten blijven investeren want toerisme loont,” aldus Vranken.