Menu
Cafés en discotheken

Rookvrije horeca: De regelgeving

Sinds 1 juli 2008 mag er niet meer gerookt worden in de horeca. Concreet betekent dit dat er in alle bij het Bedrijfschap Horeca & Catering inschrijfplichtige horecabedrijven geen sigaret meer opgestoken mag worden. Tenminste niet in ruimtes waar bediend wordt. Roken is nog wel toegestaan in de daarvoor aangewezen rookruimtes of -kamers en buiten (zie faciliteiten). Tabaksverkoop in de horeca is nog wel toegestaan. Het kabinet Rutte heeft in de ministerraad van 3 december 2010 besloten dat van het rookverbod zullen worden uitgezonderd de café’s < 70 m2 zonder personeel.

Uitzondering rookverbod cafés <70m2 zonder personeel
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte is vastgelegd dat het rookverbod zou worden versoepeld. In de brief van 3 november 2010 heeft minister Schippers bekend gemaakt voornemens te zijn van het rookverbod uit te zonderen cafés’ < 70 m2 zonder personeel. Dat voornemen is in de ministerraad van 3 december 2010 bekrachtigd. Juridische uitwerking moet nog wel plaats vinden door aanpassing van het ‘Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en en andere ruimten’. De nVWA zal bij de handhaving wel al zoveel mogelijk rekening houden met de uitzondering.

Bron: Rookvrije Horeca: De regelgeving, Khn.nl 08 december 2010