Menu
Cafés en discotheken

Versoepeling rookverbod voor kleine café's zonder personeel bekrachtigd

In het regeerakkoord is door het kabinet Rutte aangekondigd dat men het rookverbod wilde versoepelen. In de brief van 3 november aan de Tweede Kamer heeft minister Schippers van VWS uitgelegd wat zij voor ogen heeft. In de ministerraad van 3 december 2010 is dat voornemen bevestigd. Uitwerking in een besluit moet nog plaatsvinden. De nVWA zal zoveel mogelijk per direct volgens de nieuwe gedachten gaan werken.

Op 3 november 2010 heeft minister Schippers een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij uitlegt hoe zij uitvoering wil gaan geven aan de afspraak in het regeerakkoord om het rookverbod te versoepelen. De ministerraad heeft dat plan op 3 december 2010 bekrachtigd.

Hoofdlijnen van de brief van 3 november 2010
– Er komt een uitzondering van het rookverbod voor cafébedrijven zonder personeel met een nuttig vloeroppervlak (horecalokaliteit) van minder dan 70 m2
– De uitzondering geldt niet voor restaurants, grotere cafés, discotheken, fastfoodsector, evenementensector en sport
– Rookcafé’s moeten verplicht bij de ingang aangeven dat zij een rookcafé zijn
– Om dit juridisch allemaal vorm te geven moet het ‘Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten’ worden gewijzigd. Het concept van de wijziging zal eerst via een aparte procedure aan de Eerste en Tweede Kamer worden voorgelegd. Daarna gaat het nog voor advies naar de Raad van State, voordat het nieuwe besluit wordt vastgesteld en gepubliceerd
– De nVWA zal bij de handhaving de nieuwe regels wel zoveel mogelijk gaan hanteren. Geen handhaving dus op café’s zonder personeel kleiner dan 70 m2
– Procedures; boetebeschikkingen, lopende bezwaar- en beroepproceduers tegen bedrijven die onder de uitzondering vallen zullen worden stopgezet
– Er wordt niet meer verder gekeken of ventilatietechnieken een alternatief voor de rookvrije horeca kunnen zijn.

Bron: Versoepeling rookverbod voor kleine café’s zonder personeel bekrachtigd, Khn.nl 08 december 2010