Menu
Nieuws

Rem op horecabestedingen in 2012

De impact van de economie op de bestedingen in de horeca is fors. De verwachting voor het komende jaar is dat door de afnemende koopkracht van de consument de komende jaren de particuliere consumptie verder zal afnemen. In de horeca zal die komende jaren een enorme beweging gaan plaatsvinden. Algemeen directeur van KHN Lodewijk van der Grinten: “Over de jaren 2001-2012 bleef het volume al sterk achter. Bij elkaar zal dat aanleiding zijn tot een noodzakelijke technische en sociale innovatie óf sanering.” Belangenbehartiger voor de horeca KHN meldde dit tijdens de start van de grootste vakbeurs voor de horeca in Amsterdam.

Innovatie noodzakelijk
Voor de horeca betekent het komende jaar vooral creatief ondernemerschap en innovatie om te overleven. De afgelopen jaren heeft de horecabranche al flinke klappen gehad. Ook in het begin van 2011 was de verwachting dat er groei zou ontstaan, maar in het tweede gedeelte van 2011 is de groei al weer sterk terug gevallen. Cafés, restaurants en hotels hadden nog een groei van 2%. De traditionele cafés staan onder druk en in de sector Fastservice zien we dat nieuwe concepten en franchising aan terrein winnen.

Kosten- en winstontwikkelingen in 2011 en 2012
Door de omzetgroei (met uitzondering van de cafés) zal het bedrijfsresultaat (de winst) bij alle segmenten in de horeca in 2011 en 2012 kunnen toenemen. De stijging van inkoopprijzen van voedsel en energie werken kostenverhogend. De arbeidskosten nemen relatief beperkt toe. Voor 2012 wordt een bescheiden winstontwikkeling van 2,5% voorzien. Een goede kostenbeheersing is de belangrijkste achtergrond bij de verwachte stijging van de winst.

Maar let wel…
De winst (bedrijfsresultaten) zijn sinds 2007 over 2008, 2009 en 2010 cumulatief 21% afgenomen. De gecalculeerde verwachting maakt dat nog niet goed. KHN houdt rekening met een zwaar jaar voor de horeca. Op horecabestedingen is door consumenten en bedrijven relatief eenvoudig te bezuinigen.