Menu
Nieuws

Nederlander iets minder vaak op vakantie in 2012

Voor 2012 verwacht NBTC-NIPO Research voor het eerst sinds de jaren tachtig een lichte daling in het aantal vakanties van Nederlanders. Reden hiervoor is de verslechterde economische omstandigheden. Nederlanders blijven naar verwachting nog wel op vakantie gaan, maar gaan korter, minder ver, minder vaak of minder luxe. Daarnaast geven ze ook minder uit aan de vakantie. Dit baseert NBTC-NIPO Research op grootschalig onderzoek naar de vakantie-intentie van de Nederlander. Tijdens de Tourism Expo Day op 10 januari worden de resultaten nader toegelicht.

Vakantie is en blijft belangrijk
Ruim driekwart van de Nederlanders geeft aan in 2012 op vakantie te willen gaan. Dit percentage is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Crisis of geen crisis, vakantie is en blijft belangrijk voor de Nederlander. Het aantal keren dat Nederlanders op vakantie willen, lijkt echter iets af te nemen. Als er al bezuinigd moet worden op vakanties, dan gaat de Nederlander iets korter, minder ver of minder luxe op vakantie.

Stabilisatie eigen land, daling buitenland
NBTC-NIPO Research verwacht dat het aantal vakanties naar het buitenland licht zal dalen. Met name verre reizen zullen, mede door stijgende kosten, minder in trek zijn. Dichterbij gelegen bestemmingen zullen het waarschijnlijk beter doen. Voor vakanties in eigen land wordt een stabilisatie verwacht, waarbij het aantal lange (zomer)vakanties wellicht iets zal groeien. Daar tegenover staat echter een daling van het aantal korte, veelal extra vakanties. Voor zowel binnenlandse als buitenlandse vakanties geldt dat de bestedingen licht zullen dalen.