Menu
Nieuws

Regeling bedrijven investerings zone verlengd

Per 1 mei 2009 is de Experimentenwet Bedrijven Investerings Zone (BIZ) van kracht. De regeling vervalt per 1 juli 2015. De termijn voor het indienen van een BIZ is verlengd naar 1 januari 2012.

Een BIZ is een gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in een aantrekkelijker en veiliger bedrijfsomgeving. Bij voldoende draagvlak betalen alle ondernemers in de zone mee. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert.

De activiteiten die in de BIZ ondernomen worden zijn bijvoorbeeld: het verbeteren van verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, onderhoud, brandveiligheid, graffitiverwijdering en het vergroten van de veiligheid door bijvoorbeeld extra surveillance, hekwerken en camerabewaking.

Zonder steun van de ondernemers is een BIZ niet mogelijk. Zij bakenen de activiteiten van de BIZ af. Koninklijke Horeca Nederland wil haar ondernemers er op wijzen dat de activiteiten van een BIZ in aanvulling moeten zijn op die van de gemeente, en niet in de plaats van activiteiten van de gemeente.

Bron: Yolanda Bergkamp, Regeling bedrijvens investerings zone verlengd, Khn.nl  7 februari 2011