Menu
Hotels / Nieuws

Hotelwezen versterkt concurrentiepositie tijdens crisis

  • Crisis zorgt voor sterkere concurrentiepositie hotels
  • Herstel zet waarschijnlijk komende jaren in alle regio’s door
  • Hotelmarkt is één miljard euro aan omzetstijging misgelopen

De hotelmarkt lijkt sinds 2008 steeds meer op een vechtmarkt. De prijzen zijn omlaag gebracht om de bezettingsgraad op peil te houden. Dit heeft er mede toe geleid dat de concurrentiepositie van hotels in vergelijking met andere toeristische logiesvormen is verbeterd. Het aandeel overnachtingen in hotels ten opzichte van het totale aantal overnachtingen in andere logiesvormen groeide van 22,1 procent in 2008 naar 23,7 procent in 2011. Vooral bij korte vakanties wonnen hotels terrein. Hier steeg het marktaandeel van 35,9 procent in 2008 naar 39,1 procent in 2011. Hoewel cijfers over het aantal overnachtingen na 2011 nog niet bekend zijn, verwacht ABN AMRO dat deze stijgende lijn heeft doorgezet. Met name de uitbreiding van het drie-sterrenaanbod heeft hier waarschijnlijk een rol in gespeeld. Dit concludeert ABN AMRO in de Sectorupdate Leisure die vandaag is gepubliceerd.

Gemist omzetpotentieel
Hoewel de omzetontwikkeling van hotels sinds 2009 positief is, is het groeitempo veel lager dan voor de crisis. Het omzetniveau van 2007 is nog steeds niet bereikt en de resultaten over 2013 wijzen er op dat ook dit jaar dit niveau niet wordt bereikt. Als de gemiddelde groei in de 15 jaar voorafgaand aan de crisis als uitgangspunt wordt genomen en deze lijn vanaf 2008 wordt doorgetrokken, is sprake van een gemist omzetpotentieel tot één miljard euro. Dit gat wordt volgens ABN AMRO voorlopig niet gedicht, zeker niet gezien de voorzichtige economische prognoses de komende jaren.

Grote omzetverschillen tussen regio’s
De omzetontwikkeling ontwikkelt zich volgens ABN AMRO niet in alle regio’s in dezelfde mate. Schiphol/Amsterdam kende een sterk herstel na 2010 en 2011, toen het economisch tij leek te verbeteren. De opnieuw aanzwellende crisis in 2012 drukte de inkomsten echter weer licht omlaag. Het zakelijke verkeer dat weer op gang komt, focust zich volledig rond Amsterdam. Dit bespoedigt het herstel, maar zorgt ervoor dat andere regio’s, zoals de Veluwe, worstelen met een omslag nu de zakelijke reiziger wegblijft en zij zich opnieuw moeten richten op het (binnenlands) toerisme.

Vooruitzicht op structureel herstel
Ondanks de grote regionale verschillen verwacht ABN AMRO dat het herstel in Schiphol-Amsterdam de totale hotelmarkt positief zal beïnvloeden. De eerste maanden in 2013 lieten betere cijfers zien dan verwacht en de bescheiden groei van de afgelopen jaren zet zich waarschijnlijk ook de rest van 2013 en in 2014 voort. Zo verwacht ABN AMRO een omzetgroei van respectievelijk 1 en 1,5 procent. Hiermee lijkt het herstel van de markt – hoewel nog niet op het oude niveau – een structureel karakter te hebben. Op den duur profiteren ook andere regio’s van deze ontwikkeling. Het is hierbij wel van belang dat zij hun focus op de kosten niet verliezen en tegelijkertijd ook in hun propositie investeren om zich zo duidelijk te onderscheiden.

Bron: ABNAMRO