Menu
Nieuws

Fans zitten binnenkort op duurzaam suiker in de ArenA

Amsterdam ArenA tekent Green Deal met partner Braskem, die tribunestoeltjes uit suikerriet vervaardigd

Vandaag op 11-11-11 is de Dag van de Duurzaamheid. Amsterdam ArenA pakt deze dag aan om de samenwerking binnen haar duurzame programma af te trappen. De ArenA gelooft heilig dat duurzaamheid niet alleen te bereiken is, maar dat je samen met founders, business partners en evenement organisatoren tot meer ideeën komt en elkaar kunt helpen met het realiseren en financieren er van. Bovendien kun je samen meer draagvlak creëren. Amsterdam ArenA tekent vandaag met 34 partners een Green Deal. Met deze Green Deals committeren partijen zich om concrete afspraken op te stellen om samen de duurzame ambitie van Amsterdam ArenA te verwezenlijken.

Één van de Green Deal partners is duurzaam bio-plastic fabrikant Braskem uit Brazilië. Bij deze Green Deal is de concrete afspraak gemaakt dat in het komend jaar een aantal tribunestoeltjes worden vervangen door stoeltjes gemaakt van 100% biologisch afbreekbaar groen plastic. Het bedrijf Braskem produceert het groene bio-plastic van ethanol gewonnen uit suikerriet in plaats van uit aardolie. Suikerriet is een vernieuwbare grondstof in tegenstelling tot aardolie, wat steeds schaarser wordt. Daarnaast heeft groen bio-plastic dezelfde technische eigenschappen als plastic dat van aardolie is gemaakt.

De suikerrietteelt in Brazilië gaat niet ten koste van andere landbouwgewassen doordat slechts 1% van het Braziliaanse bouwland voor winning van ethanol wordt gebruikt. Bovendien komt bij de productie van een kilo plastic uit aardolie 2 tot 2,5 kilogram CO2 vrij, terwijl bij de productie van 1 kilo Groen bio-plastic juist 2 tot 2,5 kilogram CO2 wordt opgenomen. Henk Markerink, directeur Amsterdam ArenA. “Suikerriet is een overvloedige grondstof. Zo slaan we twee vliegen in een klap; we vervangen onze stoeltjes en we gebruiken een milieu vriendelijk materiaal, dat nog eens bijdraagt aan de reductie van CO2-uitstoot”.

In 2010 stelde Amsterdam ArenA een 5 jarenplan op om het stadion te verduurzamen. Zo zal de organisatie in 2015 geen gram CO2 meer uitstoten, minder afval produceren en het waterverbruik verminderen. Om haar ambities te bereiken betrekt Amsterdam ArenA haar partnerorganisaties. Al snel bleken veel daarvan open te staan om mee te werken aan haar duurzame ambities en zij tekenen vandaag een Green Deal. In de komende drie maanden zal voor iedere Green Deal concrete afspraken worden opgesteld. In 2012 staan strategische meetings gepland, die in het laatste kwartaal van 2012 worden afgesloten in het dan opgeleverde nieuwe duurzame Hoofdgebouw van Amsterdam ArenA zelf.