Menu
Nieuws

De arbeidsmarkt is in beweging

In week 50 tekenden Tempo-Team en Koninklijke Horeca Nederland het sponsorcontract voor de Horecava 2011. ‘Wie de gast heeft, heeft de toekomst’ en ‘Blijf Bezig’ zijn de uitingen van deze twee vooraanstaande partijen. Twee verschillende uitingen met drie belangrijke gemeenschappelijke kenmerken: focus op verandering, kwaliteit en toekomstgericht.

Het beleid voor de komende jaren van Koninklijke Horeca Nederland is sterk gericht op de toekomstbestendigheid van horecaondernemers als het gaat om imago, kennis en informatieoverdracht, ondernemen en samenwerken, maatschappelijk verantwoord & duurzaam ondernemen, beroepstrots & vakmanschap, opleiding & training en de inzet van nieuwe media.

Onderwerpen die ook bij Tempo-Team hoog op de agenda staan. En daarbij is het van belang dat er goed wordt ingespeeld op een structureel arbeidstekort vanwege de vergrijzing. Niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief opgeleid personeel is van groot belang voor de horecabranche waar medewerkers een belangrijke rol spelen in de beleving van het totale horeca concept. “Invulling geven aan gastvrijheid én uitstralen kan alleen door medewerkers die goed geselecteerd zijn”, aldus Lodewijk van der Grinten, directeur van Koninklijke Horeca Nederland. In bepaalde sectoren moeten de bakens verzet worden om te zorgen dat goed geselecteerde medewerkers klaar staan. Stimulering van de arbeidsparticipatie ziet Tempo-Team als een van de speerpunten om daar invulling aan te geven.

Er staan nog grote groepen aan de kant die willen instromen,” aldus Martin van Baekel, BU-directeur Tempo-Team. “Als grote en brede HR dienstverlener zie ik het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de dialoog over deze actuele issues op te starten en gezamenlijk aan oplossingen te werken. Deze samenwerking is een resultante van onze visie. Graag werken we samen aan sociale duurzaamheid en kwaliteit.

Over Tempo-Team
Met 1.800 eigen medewerkers, 300 vestigingen en ongeveer 35.000 mensen dagelijks aan het werk is Tempo-Team de tweede arbeidsbemiddelaar in Nederland. Tempo-Team biedt een compleet aanbod van diensten op het gebied van arbeid: uitzenden, professionals, inhouse services, payrolling, outsourcing en employability. Daarbij maakt JMW Horeca Uitzendbureau onderdeel uit van Tempo-Team. Met deze HR-diensten specialiseren wij ons in het bijzonder in de sectoren Logistiek, Food, Industrie, Hospitality, Overheid, Gezondheidszorg, Financiële Dienstverlening en Teleservice.

Bron: De arbeidsmarkt is in beweging, Khn.nl 20 december 2010