Menu
Nieuws

Voedselbank aanwezig op Horecava 2012

Van 9 tot en met 12 januari wordt Horecava 2012 gehouden in Amsterdam RAI. Ook de Voedselbank presenteert zich hier met een stand die aanspoort om duurzame voornemens om te zetten in maatschappelijk verantwoorde daden.

Bankieren met restanten
“De Voedselbank wil, zoals Koningin Beatrix al zei tijdens haar kersttoespraak, ‘meer laten gelden dan geld alleen. De Horecava is het moment bij uitstek om voedselproducerende en -distribuerende bedrijven te wijzen op hun mogelijkheid ‘te bankieren met hun restvermogen’ bij de Voedselbank. Het kan zelfs besparend werken. Vernietigen van voedsel kost veel geld en weg geven kost niets. Wat is er gemakkelijker dan voedsel, dat je weggooit omdat iets over de uiterste houdbaarheidsdatum is, te hergebruiken? Het gaat om restvermogen naar daadkracht en draagkracht wat je inbrengt en waarmee je anderen laat groeien’’, aldus Harry Timmerman van de Voedselbanken Nederland.

Beleg voor anderen
De Voedselbank kampt momenteel met voedselschaarste terwijl het aantal Nederlanders dat in armoede leeft steeds groter wordt. Naast voedsel is de Voedselbank dringend op zoek naar vrijwilligers, diensten en fondsen. Viktor Luttikholt van het project en eigenaar van Stop-contact.com: “Met de standruimte geeft de beursorganisatie een mooi voorbeeld aan heel voedselproducerend Nederland. Stop-contact.com en nog 25 deelnemende bedrijven uit de evenementenbranche grijpen de hulpvraag van de Voedselbank Amsterdam om hen te helpen bij met de beursdeelname met beide handen aan. Deze helpende handen zijn een eerbetoon aan de Voedselbank. Meedoen kan zonder ook maar 1 euro over de balie te schuiven. Het is wellicht de eerste bank waar je eigen restvermogen kunt inbrengen en laten renderen om een ander te laten groeien.”
Alleen al in Amsterdam leven een kleine drieduizend personen deels van een voedselpakket. De helft hiervan zijn kinderen die minder dan één warme maaltijd per twee dagen krijgen.  Om voor deze voedselhulp in aanmerking te komen mag men, na aftrek van de vaste lasten, zoals huur, gas, water, verzekeringen etc., niet meer dan 180 euro per maand overhouden. Voor gezinnen gelden andere richtlijnen. Het afgelopen half jaar is het aantal mensen dat gebruik maakt van de Voedselbank met zo’n twintig procent gestegen.