Menu
Nieuws

Overvallen samen aanpakken werkt

Koninklijke Horeca Nederland is partner in de Taskforce Overvallen. In de Taskforce werken overheid en bedrijfsleven samen aan een vermindering van het aantal overvallen. In opdracht van de Taskforce heeft hoogleraar Fijnaut de ontwikkelingen van de overvalcriminaliteit van de afgelopen 10 jaar onderzocht en aanbevelingen gedaan voor een verbeterde aanpak. De belangrijkste aanbeveling van het rapport “Overvallen in Nederland” is dat er meer centrale en structurele regie en strategie moet komen op de aanpak van ‘gewelddadige vermogenscriminaliteit’. Het aantal overvallen is sinds 2007 flink toegenomen en daarom is samenwerken van groot belang. “Overheid, bedrijfsleven en ook de gasten in de horeca kunnen een bijdrage leveren aan het voorkomen van een overval”, aldus Lodewijk van der Grinten, directeur KHN.

Pakkans vergroten
Het rapport maakt ook duidelijk dat de pakkans vergroot moet worden. De overheid, met name politie en openbaar ministerie, hebben daarin de belangrijkste rol. Maar ook gemeenten, ondernemers en burgers kunnen een bijdrage leveren.

KHN werkte mee aan de landelijke campagne “De pakkans vergroten, heb je zelf in de hand”, waarbij het publiek gevraagd wordt om sneller alarm te slaan en naar 112 te bellen als ze iets verdachts zien. Omdat het ‘op heterdaad betrappen’ belangrijk is, wordt op deze manier ook het publiek betrokken.

De horeca wil graag preventief actie ondernemen om overvallen te voorkomen.

Campagnes
KHN heeft dit najaar actief meegedaan aan diverse campagnes. In de “Week van de Veiligheid” ontvingen horecaondernemers elke dag per sms een tip om een overval te voorkomen en is er elke dag een video met preventietips van een ondernemer op YouTube geplaatst. In de “Week van het pinnen” werden gasten actief gevraagd om meer te pinnen in de horeca. In deze speciale “Week van het pinnen” zijn 11 miljoen meer transacties gedaan door de consumenten, een stijging van 13,4%.

KHN blijft pinnen stimuleren. In dat kader is vandaag namens de stichting Bevorderen Efficiënt Betalen door Lodewijk van der Grinten (KHN) en Sander van Golberdinge (Detailhandel Nederland) een ansichtkaart aangeboden aan de heer Aboutaleb als voorzitter van de Taskforce Overvallen. Deze ansichtkaart wordt begin 2011 aan ondernemers verstuurd, waarmee zij tips krijgen om slimmer pinnen mogelijk te maken.

Uitdagingen
Voor de gezamenlijke partijen die deelnemen in de Taskforce Overvallen ligt er nog een grote uitdaging. De aanbevelingen uit het rapport worden door de Taskforce, waarin Lodewijk van der Grinten zitting heeft namens KHN, zeer serieus genomen. Lodewijk van der Grinten: “De primaire taak om overvallen te verminderen ligt bij de overheid. Horecaondernemers werken samen en nemen maatregelen om overvallen te voorkomen. Daarbij zal KHN de horecaondernemer blijven ondersteunen, zodat ondernemers bewust zijn van de preventieve maatregelen die zij kunnen nemen. Ook dat zal uiteindelijk leiden tot een vermindering van het aantal overvallen”. Een goed voorbeeld is de samenwerking van politie, gemeenten en horecaondernemers in Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

KHN zal zich in ieder geval samen met andere koepelorganisaties blijven inzetten om ondernemers alert te maken op het onderwerp veiligheid en de preventieve maatregelen die ondernemers kunnen nemen.

Bron: Overvallen samen aanpakken werkt, Khn.nl 22 november 2010