Menu
Cafés en discotheken

‘Middernachtsluiting horeca is taboe’

Zijn politieke omgeving waarschuwt hem voorzichtig te zijn: de geur van spruitjes hangt nu eenmaal snel aan een cda-burgemeester die vindt dat de cafe’s in zijn stad eerder dicht zouden moeten. Toch poogt eerste burger Herman Kaiser van Doetinchem het automatisme van steeds-later- op- stap te doorbreken: ‘Anders kan ik de hele week overdag twee extra agenten inzetten’.

Modern taboe
Een modern taboe dat hoogtijd doorbroken moet worden. Zo noemt burgemeester Kaiser het ‘gegeven dat mensen steeds later uitgaan’. Een jaar of tien gleden sloten de cafe’s in Doetinchem nog rond twee uur, nu ligt dat al op half vijf in de ochtend. ‘We accepteren dat als een automatisme, maar ik wil daar graag eens een maatschappelijke discussie over aanzwengelen’.

Geen paternalisme
En dan gaat het de burgemeester helemaal niet om een de terugkeer naar het paternalisme van de jaren vijftig. ‘Ik bepleit ook geen gedwongen sluiting rond middernacht. Maar ik wil wel graag dat uitgaan weer onderdeel wordt van het maatschappelijke contract waar we overdag ook naar leven. Het wordt steeds later en de overheid heeft dat maar te faciliteren. Mensen hebben geen idee wat dat kost.’

Paraat tot aan het ochtendgloren
Juist om daar inzicht in te geven heeft Kaiser dat nu eens laten uitrekenen. Politie, ambulance, hulpverlening, openbaar vervoer: zelfs in een stad als Doetinchem is alles en iedereen tot aan het ochtendgloren in touw. ‘Dat zijn heel dure uren, met allerlei zware toeslagen’.


Twee extra agenten overdag
Doetinchem telt rond de 30 cafés in het centrum. ‘Gemiddeld staan er op vrijdag- en zaterdagnacht acht extra agenten boven de gewone noodhulp ingeroosterd. Als we de sluitingstijd terugbrengen van half vijf naar twee uur, dan kan ik gedurende de hele week twee agenten extra in de dagdienst inzetten’.

Pragmatische keuze
Met dit soort argumenten hoopt Kaiser de discussie aan te zwellen, maar deze vooral ook zakelijk en pragmatisch van toon te houden. ‘Het gaat mij niet om de moraliteit, het gaat erom dat we met zijn allen een afweging maken: willen we dat de politie boven vangt of tot diep in de nacht in het uitgaansleven moet surveilleren?’


Horeca deels positief
Voorlopig krijgt de burgemeester gemengde reacties op zijn pleidooi. ‘Ik wordt gewaarschuwd voor spruitjeslucht en bevoogding. Maar tegelijk zien veel mensen wel in dat het tijd wordt om het taboe te doorbreken. Zelfs vanuit de horeca klinken positieve stemmen op tot eerdere sluiting.

Sluitingstijd niet knechten
Hoe dan ook, de burgemeester beseft een gevoelige snaar te hebben geraakt. Zeker is dat het college niet zomaar de sluitingstijden zal knechten. Pas als er draagvlak is onder de burgers zal de burgemeester het voortouw nemen tot politieke actie. ‘We gaan niet van bovenaf de cafés sluiten, we zitten niet meer in de jaren vijftig’.

Bron: Binnenlandsbestuur.nl, 15 februari 2011