Menu
Hotels

Htel Serviced Apartments wijzigt haar afdeling Business Development

Htel Serviced Apartments, met vestigingen in Amstelveen en Amsterdam en haar Sales Manager Kilian van der Hilst hebben in goed overleg besloten uit elkaar te gaan. Dit hebben zowel General Manager Ingmar Sloothaak van Htel Serviced Apartments als Kilian van der Hilst vandaag bevestigd.

De reden voor dit besluit komt vooral voort uit de koerswijziging en de strategische invulling van de organisatie en de daaraan gekoppelde sales strategie.

Ingmar Sloothaak over deze gezamenlijke beslissing: “Kilian heeft zich de afgelopen 2 jaar op bijzondere wijze ingezet voor de organisatie. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn toewijding en wensen hem natuurlijk veel succes bij het verdere vervolg van zijn carriere”, aldus Sloothaak.

Kilian van der Hilst: “ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen periode, waarbij de organisatie een duidelijke groei heeft doorgemaakt en die ik als bijzonder leerzaam heb ervaren. Ik zal de opgedane kennis en ervaringen zeker kunnen inzetten in de komende uitdaging”.

In eerste instantie zullen de werkzaamheden en verantwoordelijkheden overgenomen worden door de interne organisatie en op deel terrein door Ingmar Sloothaak.