Menu
Cafés en discotheken

Horeca houdt zich tegenwoordig veelal aan geluidsoverlast norm

Een geluidsmeting ofwel akoestisch onderzoek wordt vooral veel uitgevoerd bij bedrijven, denk hierbij aan productieprocessen waarbij geluid sterk aanwezig is en mogelijk schade kan veroorzaken aan gehoor van medewerkers. Of heeft u bijvoorbeeld een discotheek in de stad, dan moet u kunnen aantonen dat uw onderneming geen overlast veroorzaakt bij omwonenden. Geluidsmetingen uitvoeren is meer dan een geluidsmeter: het gaat om deskundigheid met betrekking tot berekeningen toegestane waarde van geluid en nog veel meer.

Geluidsoverlast

Als we geen actie ondernemen, is geluidsoverlast over twintig jaar het milieuprobleem met de grootste impact op onze gezondheid. Dit stelden deskundigen begin dit jaar in het NTR-programma De Kennis van Nu. We wonen allemaal steeds dichter bij elkaar, de wegen zijn voller en de technologische vooruitgang duurt voort. Hierdoor hebben steeds meer mensen last van geluid. Dat is niet alleen storend, maar het kan grote gevolgen hebben voor uw gezondheid thuis of die van werknemers op kantoor. Omdat de oorzaken van geluidsoverlast niet altijd even makkelijk aan te pakken zijn, is het een ingewikkeld probleem.

Wilt u geluidsoverlast aanpakken? Dan is het belangrijk eerst inzicht te krijgen in de ernst van de overlast. Daarmee krijgt u ook zicht op de mogelijke oplossingen.

De oorzaken van geluidshinder

Hinder van geluid bestaat in verschillende vormen:
– geluidshinder van buiten
– geluidshinder op de werkvloer zelf
– geluidshinder door bedrijfsactiviteiten

Voor al deze soorten geluidshinder zijn geluidsgrenswaarden opgesteld, die u niet mag overschrijden. Voor het geluid dat door bedrijfsactiviteiten wordt veroorzaakt, gelden andere waardes dan voor geluid van buitenaf. Deze wettelijke normen zijn uiteraard bij ons bekend.

De gevaren van geluidshinder

Als u in een druk café geen fatsoenlijk gesprek meer kunt voeren, is dat vervelend. Overlast van buren die tot laat op de avond boren, muziek maken of ruziën is naar. Maar geluidsoverlast is meer dan hinderlijk. Het vormt een gevaar voor de gezondheid. Wist u dat geluid vanaf 80 decibel al schadelijk kan zijn? Bij geluiden van 120 decibel kan uw gehoor direct beschadigen. Vermoedt u dat u regelmatig te maken heeft met te veel decibellen? Onderneem dan vooral actie, want als gevolg van blootstelling aan harde geluiden raken trilharen in uw binnenoor beschadigd. Na een beschadiging geven de trilharen geen of juist de verkeerde informatie door aan de hersenen. Hierdoor hoort u slechter of komt er een piep in uw oren. Dit is een eerste teken van gehoorschade. U kunt ook overgevoelig worden voor een bepaald geluid of met beide oren geluid verschillend horen.

Geluidshinder of overlast?

Wanneer is er sprake van geluidsoverlast? Tussen geluidshinder en geluidoverlast zit een groot verschil. Geluidshinder is subjectief. De een vindt het geluid van een voorbijrazende motorfiets hinderlijk, de ander heeft er geen last van. Wanneer is er geen sprake van hinder maar echt overlast? Dat hangt samen met het aantal decibellen. Deze zijn te meten, geluidshinder niet.

Zodra u dagelijks blootstaat aan een geluidsniveau van meer dan 80 decibel, kan dat schadelijk zijn. Geluiden van 120 decibel kunnen uw gehoor zelfs voorgoed beschadigen. Hoe schadelijk geluid is, hangt ervan af hoe lang u ernaar luistert. Geluid van 80 decibel kunt u acht uur per dag horen, 83 decibel nog maar vier uur per dag. Een voorbijrazende trein of een drukke kroeg haalt al snel 90 decibel.