Menu
Nieuws

De CAO Horeca is per zaterdag 23 oktober 2010 algemeen verbindend verklaard

De CAO is een verlenging van de vorige cao, waarbij de eindejaarsuitkering van kracht blijft. In 2010 stijgen de lonen verder niet. In 2011 stijgen de lonen wel per 1 januari met 0,75% en per 1 juli met 1%.

Per 1 januari 2012 stijgt de pensioenpremie (werkgeversdeel met 1,25% over de gemaximeerde grondslag na franchise, geldt ook voor werknmeersdeel).

Bron: Paul Schoormans De CAO Horeca is per zaterdag 23 oktober 2010 algemeen verbindend verklaard, Khn.nl 25 oktober 2010