Menu
Hotels

4 Vergaderhamers voor Golden Tulip Hotel Central te ’s-Hertogenbosch

Door inspecteur Ir. Ton Soons is een herinspectie uitgevoerd bij Golden Tulip Hotel Central te ’s-Hertogenbosch. Deze accommodatie, gelegen in hartje centrum beschikt over 12 multifunctionele vergaderzalen en bevinden zich allen op de begane grond. Tevens beschikt Golden Tulip Central over een prachtige 14e eeuwse gewelvenkelder “De Hoofdwacht”, die uitermate geschikt is voor een feest, receptie of een diner.

Volgens het recent geïntroduceerde puntensysteem voldoet deze accommodatie ruimschoots aan de eisen voor classificatie als 4-hamervergaderaccommodatie. Sinds de eerdere inspectie zijn duidelijk verbeteringen aangebracht in airco, kunstlicht, inrichting, comfort, toegangsbeheer, duurzaamheid en uitstraling met als resultaat een upgrade naar 4 vergaderhamers.

De congres- en vergaderclassificatie is een systeem waarbij door middel van een aantal vergaderhamers, variërend van 1 tot en met 5, de kwaliteit en capaciteit van een congresbedrijf worden aangegeven. Het register telt momenteel meer dan 125 accommodaties en 16 erkende congresorganisatiebureaus.

Voor de congres- en vergaderclassificatie komen accommodatieverschaffers (congres- en vergaderaccommodaties) in aanmerking. Zij kunnen classificatie aanvragen en aan de hand van een aantal criteria wordt beoordeeld of zij als vergader- of als congresaccommodatie en met hoeveel vergaderhamers worden geclassificeerd. Bij classificatie wordt het bedrijf ingeschreven in een register en mag het zich afficheren als geclassificeerd congresbedrijf. De classificatie is voor onbepaalde tijd geldig. Eenmaal per vier jaar wordt getoetst of het geclassificeerde bedrijf nog aan de gestelde normen voldoet. Op deze wijze blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.vergaderhamer.nl