Menu
Nieuws

Strategisch Plan voor toerisme Antwerpse Kempen 2013-2019

Een origineel en kwaliteitsvol toeristisch aanbod met een herkenbare Kempensmoel. Dat vormt de uitdaging in de gloednieuwe inspiratiegids ‘Strategisch Plan voor toerisme in de Antwerpse Kempen 2013-2019’. Het plan formuleert zes ambities en zes productielijnen, rekening houdend met actuele trends binnen de vrijetijdssector. Aan Toerisme Provincie Antwerpen en de honderden vakantiemakers in de Antwerpse Kempen om die de komende jaren samen om te zetten in concrete realisaties.

Toerisme betekent big business, ook in de Antwerpse Kempen. Zo noteert de regio jaarlijks ruim 1.800.000 overnachtingen en ca. 48.000.000 euro bestedingen door dagtoeristen. Prima cijfers, maar met een heldere strategische visie, een nauwere samenwerking en een sterker Kempenprofiel kan dat ongetwijfeld nog beter. De inspiratiegids ‘Strategisch Plan Antwerpse Kempen 2013-2019’ schetst de krijtlijnen voor het toeristische beleid de komende zes jaar. Het resultaat van een intens en participatief proces. Bruno Peeters, gedeputeerde voor toerisme: “De uitvoering van het plan gebeurt vooral door de lokale partners. Logisch dus dat Toerisme Provincie Antwerpen het hele toeristische werkveld bij het denkwerk betrok: ondernemers, schepenen voor toerisme, ambtenaren, vrijwilligers… Hun inbreng was cruciaal in het verhaal, net als die van een reeks experten in o.a. marketing, plattelandsontwikkeling, erfgoed en cultuur.”

Kleur, durf en originaliteit
Het plan somt zes ambities op. Met daarbij een steeds professioneler werkveld, productontwikkeling op maat van de toerist en een gezond evenwicht tussen traditie en trends. Bij de zes productlijnen luiden de kernwoorden ‘kleur’, ‘durf’ en ‘originaliteit’. Zo moeten kinderen en volwassenen op een meer belevingsvolle – lees avontuurlijke – manier het Kempense landschap kunnen ontdekken.
Het plan onderstreept verder het belang van samenwerking, ook over sectormuren heen.

Al die inspanningen moeten binnen zes jaar resulteren in een kwalitatief toeristisch aanbod met een uitgesproken Kempengevoel. Daarom subsidieert Toerisme Provincie Antwerpen voortaan uitsluitend productontwikkeling die kadert binnen het strategisch plan.

En dan nu: actie!
De inspiratiegids voor toerismemakers ligt er. Hoe gaat het nu verder? Bie De Busser, regiomanager Antwerpse Kempen: “Het voorbije weekend, bij de feestelijke opening van het toeristische seizoen, presenteerden we het plan aan een 300-tal Kempense vakantiemakers. Vanaf nu ga ik de boer op om het aan alle betrokken partners voor te stellen. De uitdaging voor Toerisme Provincie Antwerpen bestaat erin om hen allemaal in een open geest te laten samenwerken aan concrete realisaties. Hen zo stilaan te laten uitgroeien tot echte ambassadeurs voor de regio. Binnen zes jaar maken we dan de balans op. Spannend maar uitdagend.”

Uitjes in de Belgische Kempen?