Menu
Nieuws

KHN Sector Vrije Tijd werkt aan de toekomst

Tijdens de Horecava 2011 heeft de sectorvoorzitter Ruud Vismans de nieuwe naam van zijn sector bekend gemaakt: de sector Vrije Tijd. “De oude naam sector Toerisme, Recreatie, Sport & Cultuur communiceerde lastig en heeft beperkingen voor de uitbreiding van de sector.”, aldus sectorvoorzitter Ruud Vismans. De sector staat open voor nieuwe concepten waarbij horeca en vrije tijd samensmelten. Ook hun belangen worden door deze sector vertegenwoordigd. De sector heeft als doel om de horeca in de vrijetijdsector te verbeteren en meer onderzoek te doen naar de ontwikkelingen in deze markt.

Continu VrijeTijdsOnderzoek (CVTO)
De sector Vrije Tijd wil haar ondersteuning en beleid aanpassen op de behoefte van de markt. Daarom start de sector een samenwerking met NBTC-NIPO Research om de gegevens van het het Continu VrijeTijdsonderzoek voor KHN en haar leden te ontsluiten. Via dit onderzoek zijn per kwartaal analyses beschikbaar van de vrijetijdsector, waarin onder andere benchmarks, uitgaansgedrag en marktomvang worden gemeten.

Nog beter samenwerken
Afgelopen jaar is het 5-jarige jubileum gevierd van de samenwerking tussen KHN en de Club van Elf. Deze samenwerking is van groot belang voor de vrijetijdsindustrie, omdat gezamenlijke belangen bij de politiek op de kaart worden gezet. Ook de samenwerking met de Dutch Spa & Wellness Association, de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers (NVB) en Strand Nederland laten zien dat de nieuwe naam van de sector Vrije Tijd een juiste keuze is door de brede groep ondernemers in deze sector te vertegenwoordigen.

De sector hecht ook veel waarde aan de brede samenwerking in Gastvrij Nederland, de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan een sectorvisie en zorgen we dat toerisme & recreatie bij provincies (via het IPO) en gemeenten (via VNG) nadrukkelijker op de agenda komen.

Nieuwe bestuur sector Vrije Tijd
In het nieuw gekozen sectorbestuur is gekozen voor een vertegenwoordiging uit de diverse domeinen, waarvan de sector de belangen vertegenwoordigd.
• Ruud Vismans is de sectorvoorzitter en vertegenwoordigt de ondernemers, die werkzaam zijn in de domeinen sport en/of strand;
• Mariëtte Radstake vertegenwoordigt domein cultuur;
• Robin de Lange vertegenwoordigt domein dagattracties;
• Marc Sanders vertegenwoordigt domein wellness;
• Rini Boertjes vertegenwoordigt domein verblijfsrecreatie.